Fara í efni  

Bæjarráð

3232. fundur 16. október 2014 kl. 16:00 - 18:56 í fundarherbergi 3. hæð, Stillholti 16-18
Nefndarmenn
 • Ólafur Adolfsson formaður
 • Valdís Eyjólfsdóttir varaformaður
 • Ingibjörg Valdimarsdóttir aðalmaður
 • Vilborg Þ. Guðbjartsdóttir áheyrnarfulltrúi
 • Ingibjörg Pálmadóttir áheyrnarfulltrúi
Starfsmenn
 • Regína Ásvaldsdóttir bæjarstjóri
 • Steinar Dagur Adolfsson framkvæmdastjóri stjórnsýslu- og fjármálasviðs
Fundargerð ritaði: Steinar Adolfsson framkvæmdastjóri
Dagskrá

1.Stjórnkerfisbreytingar 2014

1406126

Tillögur um stjórnskipulagsbreytingar hjá Akranekaupstað.

1.1. Tillaga um stofnun nýs skipulags- og umhverfisráðs með sameiningu framkvæmdaráðs og skipulags- og umhverfisnefndar.
Ennfremur samþykkt að færa verkefni sem snúa að íþróttamálum á skóla- og fristundasvið.

Samþykkt 2:1. gegn atkvæði fulltrúa S lista, Ingibjargar Valdimarsdóttur sem lagði fram eftirfarandi bókun:

"Ég er ekki hlynnt fyrirliggjandi tillögu um sameiningu framkvæmdaráðs og umhverfis- og skipulagsnefndar þar sem ég tel afar óeðlilegt að eftirlit og ákvörðun með framkvæmdum á vegum bæjarins sé á sömu hendi og skipulag undir þær framkvæmdir. Ég tel það ógagnsætt ferli þar sem á sama fundi getur sú staða komið upp að unnið sé bæði með tillögur að deiliskipulagi og framkvæmdir sem koma eiga á það svæði sem er verið að skipuleggja.
Ég tel eðlilegra að framkvæmdarhluti bæjarins eins og framkvæmdir við fasteignir, götur, gangstéttir og stíga, jarðeignir og lönd, leiksvæði og opin svæði, tjaldstæði, eignaumsýslu, ásamt innkaupum og útboðum vegna framangreindra þátta sé undir höndum bæjarráðs í stað þess að hafa það undir sama ráði og fer með skipulagsyfirvald bæjarins ef fara á í að sameina þetta tvennt.
Þessi aðgerð er bæði ólýðræðisleg og ógagnsæ að mínu viti."


1.2. Tillaga um niðurlagningu fjölskylduráðs og stofnun skóla- og frístundaráðs og velferðar- og mannréttindaráðs. Ennfremur að staða sviðsstjóra fjölskylduráðs verði lögð niður og auglýstar verði stöður sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs og velferðar- og mannréttindasviðs.

Samþykkt 3:0.

1.3. Tillaga um stofnun menningar- og safnanefndar með sameiningu stjórnar Byggðasafnsins í Görðum og menningarmálanefndar.
Ennfremur að fram fari skoðun á menningar- og safnamálum á Akranesi með heildarsýn á málaflokknum í huga.

Samþykkt 3:0.

Ingibjörg Pálmadóttir bæjarfulltrúi Framsóknarflokksins lagði fram eftirfarandi bókun:

"Ég tel mikilvægt að tryggt sé að allir flokkar í bæjarstjórn eigi fulltrúa í menningar- og safnanefnd en svo er ekki miðað við það fyrirkomulag sem lagt er til með breytingunni."

Ingibjörg Valdimarsdóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar lagði fram eftirfarandi bókun:

"Ég tel ekki nægjanlega reynslu komna á núverandi fyrirkomulag til að ástæða sé til þeirra breytinga sem lagðar eru til nú en leggst þó ekki gegn tillögunni."

1.4. Tillaga um breytingu á innra skipulagi stjórnsýslu- og fjármálasviðs, þ.e. niðurlagningu þjónustu- og upplýsingastjóra. Sviðstjóra falið að leggja fram tillögu að nýju skipulagi í samráði við bæjarstjóra fyrir 1. janúar 2015.

Samþykkt 3:0.

1.5. Tillaga að nýju skipuriti fyrir Akraneskaupstað.

Samþykkt 3:0.

1.6. Tillaga að breytingum á Samþykkt um stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar með vísan til framangreindara breytingar á stjórnskipulagi Akraneskaupstaðar.

Samþykkt 3:0.

2.Frumvarp til laga nr. 251 - lögreglustjórar (og sýslumenn), breytingu á lögreglulögum, nr. 90/1996

1401225

Umsögn um reglugerðardrög.
Bæjarráð samþykktir umsögnina og felur bæjarstjóra að koma henni á framfæri við ráðherra.

3.Fjárhagsáætlun 2015

1405055

Fyrstu drög að fjárhagsáætlun 2015.
Andrés Ólafsson, fjármálastjóri kemur inn á fundinn undir þessum lið.
Fyrstu drög að fjárhagsáætlun lögð fram til kynningar.

4.Menningarverðlaun Akraneskaupstaðar 2014

1409058

TRÚNAÐARMÁL

5.Fasteignagjöld 2014 - umsóknir félaga um styrki til greiðslu fasteignaskatts.

1403087

Tillaga um styrki til félaga, vegna greiðslu fasteignaskatts samkvæmt 2. mgr. 5. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995.
Bæjarráð samþykkir að veita styrki í samræmi við reglur Akraneskaupstaðar um styrki til greiðslu fasteignaskatts samkvæmt 2. mgr. 5. gr. laga um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995 til eftirtaldra félaga:
1. Akur frímúrarastúka samtals kr. 620.948.?
2. KFUM og KFUK samtals kr. 590.090.
3. Oddfellow samtals kr. 554.311.
4. Rauði Krossinn samtals kr. 164.736.

Bæjarráð hafnar umsóknum eftirtaldra félaga:
1. Slysavarnadeildin Líf, á grundvelli f-liðar 2. gr. reglnanna.
2. Golfklúbburinn Leynir á grundvelli e-liðar 2. gr og 3. gr. reglnanna.

Heildarfjárhæðinni, samtals kr. 1.930.00, verður ráðstafað af liðnum 21-89 "Aðrir styrkir og framlög".

6.Faxabraut 10 - sala á húseign

1407098

Bæjarráð samþykkti þann 24. júlí sl. að hafið yrði söluferli vegna Faxabrautar 10.
Niðurstaða bæjarráðs er að hafna öllum tilboðum og falla frá sölu eignarinnar. Nýskipaður starfshópur um Sementsreitinn sbr. ákvörðun bæjarráðs frá 2. október sl., er ætlað að móta tillögur um skipulag svæðisins og eðlilegt að fá fram afstöðu hópsins til umræddrar eignar.

7.Vökudagar 2014

1408172

Erindi frá Menningarmálanefnd dags. 15.10.2014 vegna umsóknar um styrkveitingu vegna þjóðahátíðar.
Bæjarráð tekur jákvætt í hugmyndina en telur erindið of seint fram komið á fjárhagsárinu og bendir umsækjanda á að sækja um styrkveitingu á næsta ári í samræmi við reglur Akraneskaupstaðar frá 29. október 2013.

8.Jaðarsbakkar, rekstur æfingarsvæðis

1402044

Erindi KFÍA um breytingu á samningi við Akraneskaupstað um uppbyggingu á æfingasvæði á Jaðarsbökkum.
Bæjarráð felur bæjarstjóra útfærslu samningsins.

9.Höfði - fjárhagsáætlun 2014

1310134

Erindi Höfða hjúkrunar- og dvalarheimilis dags. 7.10.2014 þar sem lagður er fram samþykktur viðauki við fjárhagsáætlun Höfða fyrir árið 2014, ásamt fylgigögnum.
Erindið lagt fram til kynningar.

10.Talmeinafræðingur - aukning á stöðugildi

1409180

Erindi fjölskylduráðs dags. 8.10.2014, þar sem lagt er til við bæjarráð, aukningu á stöðuhlutfalli talmeinafræðings úr 25% í 80%. Áætlaður kostnaður er kr. 3.900.000,- miðað við núverandi launakjör.
Bæjarráð vísar málinu til fjárhagsáætlunargerðar 2015 en óskar jafnframt eftir að fjölskyldusvið gerir nánari grein fyrir útfærslu þjónustunnar.

11.Tónlistaskólakennarar - ferðakostnaður

1410090

Erindi tónlistarkennara við Tónlisstarskólann á Akranesi dags. 6.10.2013, þar sem óskað er eftir að sveitarfélagið greiði ferðakostnað og ferðatímann, til og frá vinnu, hjá þeim kennurum sem búa í öðru sveitarfélagi.
Bæjarráð hafnar erindinu.

12.Skátaskálinn Skorradal - endurnýjun á samningi

1404016

Erindi skálanefndar Skátafells dags. 18.8.2014, þar sem óskað er eftir fundi með bæjarráði.
Bæjarráð þakkar erindið og felur framkvæmdarráði frekari úrvinnslu málsins.

13.Krabbameinsfélag Akraness - húsnæði og samstarf

1410005

Erindi Krabbameinsfélags Akraness og nágrennis dags. 30.9.2014, þar sem óskað er eftir samstarfi við Akraneskaupstað um nýtingu á húsnæði Hvers fyrir aðsetur og skrifstofu félagsins.
Bæjarráð þakkar erindið og felur bæjarstjóra úrvinnslu málsins.

14.Símenntunarmiðstöðin - beiðni um styrk vegna námskeiða fyrir fatlað fólk

1410050

Erindi Símenntunarmiðstöðvar á Vesturlandi dags. 30.9.2014, þar sem óskað er eftir styrk til kennslu listnámsbrautar fyrir fólk með fötlun á Akranesi að upphæð kr. 250.000,-.
Bæjarráð vísar erindinu til últhlutunar skyrkja samkvæmt reglum um málsmeðferð samkvæmt styrkumsóknum sem berast Akraneskaupstað sbr. reglur þar um frá 29. okóber 2013.

15.Styrkir og auglýsingar 2014

1401102

Erindi frá "VIÐ STÓLUM Á ÞIG" dags. 15.9.2014 og afgreiðsla skipulags- og umhverfisnefndar frá 6.10.2014.
Bæjarráð þakkar erindið en getur ekki orðið við beiðninni að þessu sinni.

16.Akranes - kynningarbæklingur

1409048

Minnisblað vegna kynningarbæklings.
Bæjarráð fellur frá fyrirhuguðu samstarfi um útgáfu kynningarbæklings.

17.BSRB - yfirlýsing um stéttarfélagsaðild starfsmanna i málefnum fatlaðra

1410019

Bréf Sambands íslenskra sveitarfélaga og BSRB dags. 1.10.2014, og meðfylgjandi yfirlýsing um stéttarfélagsaðild starfsmanna í málefnum fatlaðra samkvæmt samkomulagi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Bandalags starfsmanna ríkis og bæja, frá 2. júlí sl.
Lagt fram til kynningar.

18.Samgönguáætlun 2015 - 2018

1410077

Erindi Vegagerðarinnar dags. 9.10.2014, þar sem gerð er grein fyrir fjögurra ára samgönguáætlun 2015-2018.
Erindið lagt fram til kynningar.

19.Aðalfundur Skógræktarfélags Akraness 2014

1312043

Ályktun aðalfundar Skógræktarfélags Íslands, dags. 15.-17. ágúst 2014.
Ályktunin lögð fram til kynningar.

20.Fundargerðir 2014 - stjórn Byggðasafnsins í Görðum

1401227

11. fundargerð stjórnar Byggðasafnsins í Görðum frá 9.7.2014.
Fundargerðin lögð fram til kynningar.

21.Fundargerðir 2014 - Menningarmálanefnd

1401194

20. fundargerð menningarmálanefndar frá 7.10.2014 og 21. fundargerð frá 14.10.2014.
Lagðar fram til kynningar.

22.Fundargerðir 2014 - Samband ísl. sveitarfélaga

1402050

819. og 820. fundargerðir stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 24.9.2014 og 8.10.2014.
Fundargerðirnar lagðar fram til kynningar.

Fundi slitið - kl. 18:56.

   
Fara efst
á síðu
 • AkraneskaupstaðurDalbraut 4, 300 Akranes
  Kt: 410169-4449

  Persónuverndarstefna
 • 433 1000
  Skrifstofan er opin sem hér segir:
  Mánu- fimmtudaga kl. 09:00-15:00
  Föstudaga kl. 09:00-14:00