Fara í efni  

Velferðarþjónusta / Welfare / Opieka społeczna

Akraneskaupstaður hefur ákveðið að bregðast við neyðarstigi almannavarna vegna COVID-19 veirunnar í samráði við sóttvarnalækni Vesturlands til að tryggja sem best öryggi í þjónustu og starfsemi fyrir fólk sem er í viðkvæmri stöðu eða með undirliggjandi sjúkdóma. Akraneskaupstaður vinnur eftir viðbragðsáætlun við þessar aðstæður og hefur þjónusta velferðar- og mannréttindasviðs verið forgangsraðað í samræmi við hana. 

Viðbragðsáætlun felst í eftirfarandi aðgerðum: 

Félagsstarf aldraðra og öryrkja
Félagsstarfi aldraðra og öryrkja að Kirkjubraut 40 hefur verið lokað frá 9. mars. Búið er að ná í flesta sem nýttu sér félagsstarfið og upplýsa um stöðuna. Allir verða látnir vita um leið og hægt verður að hefja starfsemi að nýju.

Heilsuefling aldraðra
Heldur áfram en verður þó ekki á Jaðarsbökkum. Boðið verður upp á gönguferðir. Anna Bjarnadóttir gefur upplýsingar um staðsetningu og tíma á Facebook síðu FEBAN. Upplýsingar verða uppfærðar ef tími og staðsetning breytast.

Stólaleikfimi
Heldur áfram á miðvikudögum á sama tíma. Í stað þess að vera inni þá verður farið í gönguferð.  Farið er af stað frá Kirkjubraut.  Upplýsingar verða uppfærðar ef tími og staðsetning breytast. Upplýsingar eru á Facebook síðu FEBAN og Facebook síðu Félagsstarfs eldri borgara og öryrkja á Akranesi.

Fjöliðjan vinnu- og hæfingarstaður
Fjöliðjan vinnu- og hæfingarstaður, móttaka í endurvinnslu hefur verið lokað. Samstarf verður við starfsmenn Fjöliðjunnar sem mæta áfram og verður þjónusta og verkefni skipulögð í samráði við þá (auk aðstandenda/persónulegra talsmanna þar sem við á).

Búkolla nytjamarkaður
Búkollu hefur verið lokað. Þegar starfsemin hefst að nýju verður það auglýst sértaklega. 

Heimaþjónusta (stuðnings- og stoðþjónusta)
Búið er að hafa samband við flesta sem njóta heimaþjónustu og aðilar upplýsir um fyrirkomulag þjónustunnar.  Ef einstaklingar óskar eftir frekari upplýsingum vinsamlegast hafið samband í síma 433 1000
Einnig er hægt að hafa samband við:
Hjördísi Garðarsdóttur deildarstjóra á netfangið hjordisga@akranes.is
Laufeyju Jónsdóttur forstöðumann á netfangið laufey.jonsdottir@akranes.is

Búsetuþjónusta fatlaðra
Búsetuþjónusta fatlaðra verður órofin

Dagdvöl á Höfða og lokað fyrir heimsóknir
Dagdvöl aldraðra á Höfða hefur verið lokuð frá 9. mars.  Samvinna er milli Höfða, heimahjúkrunar og heimaþjónustu Akraneskaupstaðar og haft hefur verið samband við alla þá einstaklinga sem eru í dagdvöl og þjónustan við þá hefur verið útfærð. 

Höfði hjúkrunar- og dvalarheimili
Stjórn og stjórnendur Höfða tóku þá ákvörðun að loka hjúkrunarheimilinu fyrir heimsóknum ættingja og annarra gesta frá og með 7. mars 2020 þar til annað verður formlega tilkynnt.  Er þetta gert að höfðu samráði við Sóttvarnarlækni og Landlækni eftir að Neyðarstigi almannavarna var lýst yfir í gær. Höfði er hér að fylgja eindregnum tilmælum þessara aðila sem eru í framvarðasveit Almannavarna Íslands. Heilsa og velferð íbúanna þarf alltaf að vera í forgangi!

Endurhæfingarhúsið Hver
Endurhæfingarhúsið Hver opið eins og staðan er í dag.

Bent er á að Sóttvarnalæknir beinir því sérstaklega til þeirra sem teljast til viðkvæmra hópa, einkum þá sem eru með undirliggjandi sjúkdóma og eldri einstaklinga, að huga vel að hreinlætisaðgerðum og forðast mannamót að óþörfu. Allar helstu upplýsingar um COVID-19 er að finna á vef Embætti landlæknis hér https://www.landlaeknir.is/.


English

The contingency plan consists of the following actions: 

Akranes has decided to respond to the COVID-19 emergency phase, in consultation with the chief epidemiologist for West Iceland, with the aim of ensuring the safety of services and activities for those who are in a vulnerable position or have underlying illnesses. The Akranes Department of Welfare and Human Rights prioritizes its services according to the contingency plan for these circumstances. 

Social activities for the elderly and disabled
Social activities for the elderly and disabled at Kirkjubraut have been suspended as of 9 March. Most of those who used these services have been contacted and informed about the situation. Everyone will be notified as soon as the activities can be resumed.

Health promotion for the elderly
Will continue, but not at Jaðarsbakkar. Walking tours will be offered. Anna Bjarnadóttir will provide information on locations and hours on FEBAN’s Facebook page. The information will be updated if there is a change in hours and/or location.

Chair exercise
Will continue on Wednesdays, at the same hours. Instead of being inside, walks will be taken.  The point of departure is Kirkjubraut.  The information will be updated if there is a change in hours and/or location. Information can be found on FEBAN’s Facebook page and the Facebook page for social activities for senior citizens and people with disabilities in Akranes.

Fjöliðjan vocational and rehabilitation centre
Fjöliðjan and the recycling reception have been closed. Cooperation with Fjöliðjan employees is ongoing. They will continue to go to work, and services and projects will be organised in consultation with them (and their family/representatives, as appropriate).

Búkolla utility market
Búkolla has been closed. Its reopening will be advertised specifically. 

Home services (support services)
Most of those who use home services have been contacted and informed about the arrangement of the services.  Further information is provided in the telephone number 433 1000
You can also contact:
Hjördís Garðarsdóttir, Head of Department, at the e-mail address hjordisga@akranes.is
Laufey Jónsdóttir, Director, at the e-mail address laufey.jonsdottir@akranes.is

Residential care for people with disabilities
The residential care services will be uninterrupted

Höfði day care and ban on visits
The day care centre for seniors at Höfði has been closed since 9 March.  Höfði, residential care services and Akranes home services are working together, all individuals in day care have been contacted and their services arranged. 

Höfði nursing and residential home
The board and directors of Höfði decided to ban visits by relatives and other guests as of 7 March 2020, and the ban will remain in effect until it is formally announced that the ban has been lifted.  This was done in consultation with the Chief Epidemiologist and Directorate of Health, following the announcement of the ban on public gatherings. By doing this, Höfði is following the emphatic recommendations of the Department of Civil Protection and Emergency Management. The health and wellbeing of residents must always be the top priority!

Hver rehabilitation centre
The Hver rehabilitation centre is currently open.

It is pointed out that the Chief Epidemiologist specifically advises those who belong to vulnerable groups, especially those with underlying illnesses and older people, to focus on cleanliness and avoid unnecessary gatherings. All major information on COVID-19 can be found at the Directorate of Health’s website, https://www.landlaeknir.is/.


Polski

Plan reagowania na wypadek sytuacji kryzysowej składa się z następujących działań: 

W porozumieniu z głównym epidemiologiem regionu zachodniego Islandii miasto Akranes postanowiło wdrożyć konkretne działania fazy reagowania w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, których celem jest zapewnienia bezpieczeństwa usług i zajęć dla osób najbardziej podatnych na zarażenie lub cierpiących na choroby przewlekłe. Wydział Opieki Socjalnej i Praw Człowieka miasta Akranes swoje usługi szereguje pod względem ważności zgodnie z planem reagowania na obecną sytuację kryzysową. 

Zajęcia rekreacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych
Zajęcia rekreacyjne dla osób starszych i niepełnosprawnych w Kirkjubraut zostały zawieszone z dniem 9 marca. Skontaktowano się z większością osób korzystających z tych usług i poinformowano ich o sytuacji. Wszyscy zostaną powiadomieni, gdy tylko zajęcia zostaną wznowione.

Edukacja zdrowotna dla osób starszych
Będzie kontynuowana, ale nie w Jaðarsbakkar. Będą oferowane wycieczki piesze. Na stronie FEBAN na Facebooku Anna Bjarnadóttir będzie informować o miejscach i godzinach zbiórki. W przypadku zmiany godziny lub miejsca informacje będą aktualizowane.

Gimnastyka z krzesłem
Będzie kontynuowana w środy, o tych samych godzinach. Jednak zajęcia w budynku będą zastąpione spacerami.  Punktem początkowym będzie Kirkjubraut.  W przypadku zmiany godziny lub miejsca informacje będą aktualizowane. Informacje są dostępne na Facebooku na stronie FEBAN oraz na facebookowej stronie dotyczącej zajęć dla seniorów i osób niepełnosprawnych w Akranes.

Centrum zawodowo-rehabilitacyjne Fjöliðjan
Centrum Fjöliðjan i punkt zbiórki odpadów z recyklingu zostały zamknięte. Współpraca z pracownikami Fjöliðjan nie zostaje zawieszona. Będą nadal przychodzić do pracy, a wszelkie usługi i projekty będą z nimi (oraz z ich rodzinami/przedstawicielami, zależnie od przypadku) konsultowane.

Sklep z rzeczami używanymi Búkolla
Sklep z rzeczami używanymi Búkolla został zamknięty. Data ponownego otwarcia zostanie podana do wiadomości publicznej. 

Usługi domowe (usługi wsparcia)
Skontaktowano się z większością osób korzystających z usług domowych i poinformowano ich o nowym trybie funkcjonowania.  Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 433 1000
Można także skontaktować się z:
Hjördís Garðarsdóttir, dyrektor Wydziału, adres e-mail hjordisga@akranes.is
Laufey Jónsdóttir, kierownik, adres e-mail laufey.jonsdottir@akranes.is

Dom opieki dla osób niepełnosprawnych
Dom opieki będzie funkcjonował jak dotychczas

Ośrodek opieki dziennej w Höfði i zakaz wizyt
Ośrodek opieki dziennej dla seniorów w Höfði jest zamknięty od 9 marca.  Ośrodek opieki dziennej, dom opieki dla osób niepełnosprawnych i usługi domowe Akranes współpracują ze sobą. Wszystkie osoby korzystające z opieki dziennej zostały powiadomione, a ich plan opieki odpowiednio przeorganizowany. 

Dom spokojnej starości Höfði
Decyzją zarządu i kierownictwa Höfði wizyty krewnych i innych gości zostały wstrzymane z dniem 7 marca 2020 r. Zakaz będzie obowiązywał do oficjalnego odwołania.  Decyzję tę podjęto w porozumieniu z głównym epidemiologiem i Dyrekcją Zdrowia po ogłoszeniu zakazu zgromadzeń publicznych. W ten sposób Höfði postępuje zgodnie z zaleceniami Departamentu Ochrony Ludności i Zarządzania Kryzysowego. Zdrowie i dobro pensjonariuszy zawsze musi być najważniejsze!

Centrum rehabilitacji Hver
Centrum rehabilitacji Hver jest obecnie otwarte.

Zwraca się uwagę, że zalecenia głównego epidemiologa dla osób należących do grupy zwiększonego ryzyka, zwłaszcza osób cierpiących na choroby przewlekłe i osób starszych, obejmują szczególne dbanie o higienę oraz unikanie niepotrzebnych spotkań z innymi ludźmi. Wszystkie najważniejsze informacje na temat COVID-19 można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Zdrowia https://www.landlaeknir.is/.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?

   
Fara efst
á síðu
 • AkraneskaupstaðurDalbraut 4, 300 Akranes
  Kt: 410169-4449

  Persónuverndarstefna
 • 433 1000
  Skrifstofan er opin sem hér segir:
  Mánu- fimmtudaga kl. 09:00-15:00
  Föstudaga kl. 09:00-14:00