Fara í efni  

Tónlistarskóli / Music school / Szkoła muzyczna

Í ljósi þeirra aðstæðna sem uppi eru þarf að grípa til aðgerða. Skólum og frístundastarfi hafa verið sett viðmið í starfsemi sem þarf að uppfylla og þeir stilla sér í framlínu sem hluti af almannavörnum landsins. Því verða þarf óhjákvæmilega að gera breytingar á starfi tónlistarskólans.

Kennara munu verða í sambandi við nemendur varðandi breytingarnar
Tímasetningar tímanna geta líka breyst og hugsanlega verður kennsla eitthvað skert því við erum að reyna að takmarka þann fjölda fólks sem er í húsinu á hverjum tímapunkti.  Við skipuleggjum kennslu þannig að aldrei eru fleiri en sjö kennarar að kenna í einu í húsinu.

Allir hljómsveitartímar falla niður og hóptímar/samsöngur getur fallið niður eða verið skipulagðir með öðru sniði þannig að færri nemendur séu í einu og/eða í stærra rými. 

Allir nemendur eiga að þvo sér um hendur fyrir tíma
Tónlistarkennslan verður ekki í grunnskólunum nema að einhverju leyti í Heiðarskóla og færist öll kennsla í húsnæði Tónlistarskólans. 

Aðalinngangi skólans verður þó lokað og allir eru beðnir um að ganga inn um hurð á bakhliðinni sem verður merkt. Það er gert til að óviðkomandi séu ekki að koma inn í húsnæði skólans. Við þennan inngang eiga nemendur að fara úr skónum en yfirhafnir eiga að fylgja þeim inn í skólastofurnar.

Kennarar og nemendur reyna að halda 2 m fjarlægð og stofur eru þrifnar á snertiflötum eftir hvern tíma og síðan er farið vel yfir allt 1x á dag.

Viðkvæmum nemendum og öðrum sem eiga erfitt með að mæta verður boðið upp á fjarkennslu og hver kennari útfærir leiðir að því í samvinnu við nemendur og forráðamenn. Við reynum að koma til móts við alla nemendur eftir bestu getu.

Sýningar á Dýrunum í Hálsaskógi sem áttu að vera á vegum leikfélags Fjölbrautaskólans á Akranesi falla niður, sömuleiðs fyrirhugað landsmót lúðrasveita sem og allir tónfundir sem fyrirhugaðir voru í skólanum.  

Þetta eru óvissutímar og við sendum út tilkynningar ef eitthvað breytist. Nú er upplagt að njóta þess að spila og syngja heima!

Ef eitthvað er óljóst þá endilega hafið samband á toska@toska.is eða í síma 433-1900.


English

The music school

Measures must be taken in light of the current situation. New criteria have been established for schools and leisure activities, as they are now in the frontline of civil protection in the country. Therefore, changes in the activities of the music school must inevitably be made.

Teachers will contact the students to discuss the changes
Class hours may change, and teaching may have to be limited to some degree, as we are trying to limit the number of people in the premises at each time.  Our organisation ensures that there are never more than seven teachers simultaneously in the building.

All band practice is cancelled and group classes/group singing may be cancelled or reorganised so that fewer students participate and/or classes take place in a larger space. 

All students must wash their hands before class
There will be no music classes in the primary schools, except to a limited extent in Heiðarskóli, and all classes will be moved to the premises of the music school. 

However, the main entrance of the school will be closed and everyone is asked to enter through the specially marked side door. This is done to prevent outside parties from entering the school premises. Students leave their shoes by this entrance, but take their coats with them to the classroom.

Teachers and students will try to maintain a distance of 2 m, classroom surfaces will be washed after each class and rooms are cleaned thoroughly one a daily basis.

Remote teaching will be offered for vulnerable students and others who find it difficult to attend, the arrangements of which will be decided by the teacher, students and guardians. We try to accommodate all students to the extent possible.

Performances of Dýrin í Hálsaskógi by the Akranes junior college are cancelled, as is the planned marching band gathering and all planned music performances at the school.  

These are uncertain times, and we will send out notifications of any changes. Now is an ideal time to sing and play at home!

Please contact toska@toska.is or phone 433-1900 if anything is unclear.


Polski

Szkoła muzyczna

W obecnej sytuacji należy podjąć odpowiednie kroki. Ustanowiono nowe kryteria dla szkół i zajęć szkolnych, a placówki edukacyjne znajdują się obecnie na pierwszej linii ochrony ludności naszego kraju. Dlatego nieuchronnie należy wprowadzić zmiany w funkcjonowaniu szkoły muzycznej.

Nauczyciele skontaktują się z uczniami w celu omówienia zmian
Godziny zajęć mogą ulec zmianie, a lekcje mogą być do pewnego stopnia ograniczone, ponieważ staramy się ograniczać liczbę osób przebywających na terenie szkoły w tym samym czasie.  Zgodnie z nowym trybem pracy​w budynku może znajdować się nie więcej niż siedmiu nauczycieli jednocześnie.

Próby muzyczne zostają odwołane, a zajęcia grupowe / śpiew grupowy mogą zostać odwołane lub zmodyfikowane tak, aby ograniczyć liczbę biorących w nich udział uczniów i/lub aby zajęcia odbywały się na większej przestrzeni. 

Wszyscy uczniowie muszą umyć ręce przed zajęciami
W szkołach podstawowych lekcje muzyki zostają odwołane, z wyjątkiem Heiðarskóli, gdzie będą odbywać się w ograniczonym zakresie. Wszystkie zajęcia zostają przeniesione na teren szkoły muzycznej. 

Główne wejście do szkoły jest zamknięte i wszyscy są proszeni o wchodzenie do budynku przez specjalnie oznaczone drzwi boczne. Celem jest uniemożliwienie osobom z zewnątrz wejścia na teren szkoły. Uczniowie muszą zostawić buty przy wejściu, a kurtki zabrać ze sobą do klasy.

Nauczyciele i uczniowie muszą starać się zachować od siebie odległość 2 m; wszystkie powierzchnie w klasach będą myte po każdej lekcji, a sale dokładnie czyszczone raz dziennie.

Uczniowie o zwiększonej podatności na zarażenie oraz Ci, którzy z różnych powodów nie będą mogli uczestniczyć w zajęciach, będą mogli skorzystać z nauczania zdalnego. Szczegóły takich lekcji ustala nauczyciel wraz z uczniem i opiekunami. Staramy się w miarę możliwości spełniać potrzeby wszystkich uczniów.

Przedstawienia Dýrin í Hálsaskógi uczniów gimnazjum w Akranes zostają odwołane, podobnie jak planowane występy orkiestry marszowej i wszystkie zaplanowane występy muzyczne w szkole.  

To czas wielkiej niepewności. Będziemy na bieżąco informować o wszelkich zmianach. Teraz jest idealny czas, aby grać i śpiewać w zaciszu domowym!

W razie jakichkolwiek pytań proszę pisać na adres toska@toska.is lub dzwonić pod numer 433-1900.

Fannst þér efnið á síðunni hjálplegt?

   
Fara efst
á síðu
 • AkraneskaupstaðurDalbraut 4, 300 Akranes
  Kt: 410169-4449

  Persónuverndarstefna
 • 433 1000
  Skrifstofan er opin sem hér segir:
  Mánu- fimmtudaga kl. 09:00-15:00
  Föstudaga kl. 09:00-14:00