ForsíðaÞjónustaStjórnsýslaMannlífUmhverfi og framkvæmdir English Dansk Lithuanian Polski Deutsch
Hvað viltu gera?
Forsíða :: Stjórnsýsla :: Bæjarráð
Prenta vefsíðu

Bæjarráð Akraneskaupstaðar

Í samþykkt um stjórn og fundarsköp Akraneskaupstaðar segir m.a. eftirfarandi um kosningu, verkefni og nefndir og stjórnir sem heyra undir stjórnsýslu bæjarráðs.

VI. KAFLI
Bæjarráð – Fjölskylduráð - Framkvæmdaráð

Bæjarráð

44. gr.
Kosning bæjarráðs

Bæjarstjórn skal á fyrsta fundi að afloknum sveitarstjórnarkosningum kjósa þrjá bæjarfulltrúa í bæjarráð til eins árs og jafnmarga til vara. Aðalmenn eru einir kjörgengir sem aðalmenn í bæjarráð. Varamenn er heimilt að kjósa úr hópi aðal- og varamanna í bæjarstjórn, sbr. 3. mgr. 36. gr. sveitarstjórnarlaga.
Framboð sem hefur fulltrúa í bæjarstjórn og á ekki kjörinn fulltrúa í bæjarráði skal hafa einn áheyrnarfulltrúa í bæjarráði og annan til vara og skulu þeir fullnægja kjörgengisskilyrðum í bæjarráð, sbr. 3. mgr. 36. gr. sveitarstjórnarlaga.
Kosningar í bæjarráð skulu vera leynilegar og bundnar hlutfallskosningar ef einhver bæjarfulltrúi óskar þess.
Bæjarstjórn kýs formann og varaformann bæjarráðs úr hópi kjörinna bæjarráðsmanna.
Bæjarstjóri situr fundi bæjarráðs með málfrelsi og tillögurétt, en atkvæðisrétt hefur hann því aðeins að hann sé bæjarfulltrúi og kjörinn í bæjarráð.

48. gr.
Verkefni bæjarráðs.

Bæjarráð hefur umsjón og eftirlit með stjórnsýslu Akraneskaupstaðar, fjármálum, rekstri fyrirtækja kaupstaðarins, starfsmanna- og gæðamálum, málum sem falla undir stjórnsýslulög nr. 37/1993, upplýsingalög nr. 50/1996 og lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 og með málefnum sem falla undir stjórnir byggðasamlaga eða annarra fyrirtækja sem Akraneskaupstaður á aðild að og skulu fundargerðir þeirra lagðar fyrir bæjarráð.
Bæjarráð hefur umsjón með þjónustu- og upplýsingatæknimálum, menningarmálum, nýsköpunar- og atvinnumálum og öðrum þeim verkefnum sem öðrum ráðum eru ekki sérstaklega falin.
Bæjarráð fer ásamt bæjarstjóra með fjármálastjórn bæjarins að því leyti sem slík stjórn er ekki öðrum falin.
Bæjarráð leggur fram tillögu að árlegri starfsáætlun og fjárhagsáætlun bæjarsjóðs, stofnana hans og fyrirtækja að fengnum tillögum hlutaðeigandi ráða og stjórna og leggur þau fyrir bæjarstjórn í samræmi við ákvæði sveitarstjórnarlaga. Bæjarráð gerir tillögu til bæjarstjórnar um viðauka fjárhagsáætlunar. Bæjarráð hefur eftirlit með að ársreikningar bæjarsjóðs séu samdir og þeir ásamt ársreikningum stofnana og fyrirtækja bæjarins lagðir fyrir bæjarstjórn til afgreiðslu, svo sem sveitarstjórnarlög mæla fyrir um.
Bæjarráð annast gerð kjörskrár vegna kosninga í umboði bæjarstjórnar og fjallar um athugsemdir og ágreiningsmál sem upp kunna að koma fram að kjördegi.

49. gr.
Nefndir og stjórnir

Eftirtaldar nefndir og stjórnir sem kjörnar eru af bæjarstjórn heyra undir stjórnsýslu bæjarráðs:
• Stjórn Byggðasafnsins í Görðum
• Stjórn Höfða, hjúkrunar- og dvalarheimilis
• Stjórn Lífeyrissjóðs Akraneskaupstaðar
• Almannavarnanefnd
• Menningarmálanefnd
• Samstarfsnefnd um kjaramál
• Kjörstjórn við Alþingis- og sveitarstjórnarkosningar
• Undirkjörstjórnir við Alþingis- og sveitarstjórnarkosningar

Samþykktina má sjá í heild sinni hér

 
RSS frá Akranesi
Akraneskaupstaður | kt:410169-4449 | Sími 433 1000 | Fax 433 1090 | Stillholt 16-18, 300 Akranes | Vefstjóri: akranes@akranes.is
Íslensku vefverðlaunin 2008